קורס בוטים ואוטמציות

בסדנא נתרגל:

פתיחה הקורס: יום שני ט״ז טבת 9.1.23

הקורס יתקיים בימי שני וחמישי