סדנת כתיבה
שיווקית

בסדנא נתרגל:

הקורס ימסר על ידי:מנדי פרומר. האדמור מקופריטינג

פתיחה הקורס: יום שלישי, י״ז טבת, 10.1.23