בנק לאומי והכוון תעסוקתי
מגייסים:

עובדים לתפקיד בנקאי/ית סביבת עבודה מותאמת ובתנאים מעולים

תנאי סף
12 שנ״ל

עובדי בנק
מהיום הראשון

אפשרויות
 קידום מגוונות

מיועד
לגברים ונשים

יום הסברה יתקיים ביום שני 7/11/22
נשים: 10:00 גברים: 13:00

ההרשמה מראש חובה