הכניסה
המובטחת
להייטק

התכנית להכשרת מפתחים
מצטיינים בהייטק, מבית ׳מפתחים׳ ו׳הכוון תעסוקתי, יוצאת לדרך!