סדנה לכתיבת
תוכן מעשי

בסדנא נתרגל:

מפגש אחד!

/ יום רביעי כ״ב אלול 18.9