סדנת שיווק
בכלים דיגיטליים

בסדנא נתרגל:

מפגש אחד!

/ יום ראשון ט"ו אלול 11.9