סדנת מבוא
לעולם ההייטק

בסדנא נתרגל:

מתחילים ביום ראשון כ״א שבט 12.02.202

7 מפגשים / בשעה 19:00