קורס לבניה
מותג מצליח

בסדנא נתרגל:

הקורס מיועד לבעלי עסקים שרוצים לבנות מותג מנצח

פתיחת הקורס יום ראשון ז׳ שבט 29.01.2023