NLP המדריך למשתמש במוח

מה נלמד?

בא להתחבר למשאבים האישיים שבך,
להעלות את תחושת הערך העצמי,
ולהסיר כל חסם בדרך, להגשמת חלומותיך.

למי זה מיועד?

לאנשים שרוצים לזנק

משך הקורס?

4 מפגשים

תאריך פתיחה:

יום חמישי
י"ח בשבט 20.01

logos 2